Phối cảnh kiến trúcTác giả: Dương Tiến Thọ
NXB: Khoa học và kỹ thuật
Năm: 100
Số bản:  (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày các kiến thức cơ bản về phối cảnh cho trường hợp tổng quát (phối cảnh trên tranh nghiêng), cho trường hợp đặc biệt (phối cảnh trên tranh thẳng đứng) và phối cảnh trên tranh trụ trong vẽ kỹ thuật kiến trúc

Comments