Nguyên lý thiết kế công trình bể bơi có máiTác giả: Tạ Trường Xuân
NXB: Xây Dựng
Năm: 2003
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Khái quát lịch sử hình thành và phát triển bể bơi. Nêu nguyên lý thiết kế bể bơi có mái: mục đích, vị trí, chọn đất xây dựng và phân loại thành phần bể bơi có mái. Trình bày kết cấu của những bộ phận chủ yếu: bể bơi, cầu nhẩy, khu khán đài, mái che, khu kho và kĩ thuật. Xu hướng phát triển xây dựng bể bơi theo phương pháp công nghiệp, bể bơi có mái di động và bể bơi kết hợp với các chức năng công cộng.

Comments