Nguyên lý thiết kế bảo tàngTác giả: Tạ Trường Xuân
NXB: Xây Dựng
Năm: 2006
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Khái quát những nét cơ bản và cần thiết để thiết kế xây dựng bảo tàng. Các khái niệm phân loại, vị trí xây dựng, thành phần và nội dung của bảo tàng. Các bộ phận chức năng của bảo tàng: trưng bày, phân tích vật phẩm, phân tích ánh sáng, khảo cứu, kho và kỹ thuật, khối dịch vụ, khối điều hành. Phân tích bố cục mặt bằng hình khối của công trình bảo tàng.

Comments