Nghệ thuật vườn công viênTác giả: Hàn Tất Ngạn
NXB: Xây Dựng
Năm: 1994
Số bản: 17 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Giới thiệu những kiến thức cơ bản về tính chất, chức năng đặc trưng các yếu tố tạo cảnh, bố cục và một số di sản Vườn - Công viên tiêu biểu.

Comments