Nền và móng các công trình dân dụng - công nghiệpTác giả:  Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng, Uông Đình Chất
NXB: Xây Dựng
Năm: 1996
Số bản: 1378 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Đưa ra các nguyên tắc cơ bản của thiết kế nền móng. Phương pháp thiết kế móng nông trên nền thiên nhiên. Trình bày cách tính toán móng mềm, nền nhân tạo, tính toán và thiết kế móng coc, móng sâu, móng chịu tải trọng động. Các biện pháp gia cường và sửa chữa móng.

Comments