Nền móng và tầng hầm nhà cao tầngTác giả: Nguyễn Văn Quảng
NXB: Xây Dựng
Năm: 2006
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Khảo sát địa chất công trình cho nhà cao tầng. Xác định sức chịu tải của cọc, tính toán cọc chịu tác dụng đồng thời của lực thẳng đứng, lực ngang và mômen, độ lún của móng cọc. Thiết kế móng cọc trong vùng có động đất, móng cọc đóng cho đất loại trung bình, cọc khoan nhồi cho nơi đất yếu, cọc barét cho nhà siêu cao tầng. Thiết kế và thi công tường và neo trong đất, tầng hầm nhà cao tầng.

Comments