Môi trường trong xây dựng công trình ngầm đô thịTác giả: Nguyễn Đức Nguôn, Vũ Hoàng Ngọc
Đơn vị xuất bản: Trường ĐHKTHN
Năm: 2009
Số bản: 19 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu tổng quan về công trình ngầm và điều kiện xây dựng của chúng. Các phương pháp xây dựng công trình ngầm (phương pháp đào hào xây dựng, phương pháp hạ giếng, phương pháp tường trong đất) và các phương pháp đặc biệt trong xây dựng công trình ngầm (giếng chìm hơi ép, đông lạnh đất, phun vữa, xây dựng đường ngầm dưới nước bằng phương pháp hạ đơn nguyên). Tính toán công trình ngầm và an toàn lao động, bảo vệ môi trường xung quanh và khai thác công trình

Comments