Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung phương tâyTác giả: Nguyễn Quốc Thông 
NXB: Xây Dựng
Năm: 2000
Số bản: 951 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
"Nghiên cứu hình thái học đô thị nhằm xác định các dạng cấu trúc đô thị, các hình thái không gian kiến trúc đô thị phổ biến của từng giai đoạn lịch sử cùng những quy luật phát triển của chúng. Sách phục vụ cho sinh viên ngành kiến trúc và quy hoạch đô thị
"

Comments