Lập tiến độ thi công sử dụng phần mềm DT và MS trong xây dựngTác giả: Bùi Mạnh Hùng
NXB: Xây Dựng
Năm: 2007
Số bản: 5 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Nội dung cuốn sách trình bày việc lập tiến độ thi công sử dụng phần mềm DT (dự toán) và MS (Microsoft Project). Cấu trúc cuốn sách đi theo từng chuyên đề thuộc nội dung chuyên sâu của tiến độ thi công.


Comments