Kỹ thuật phòng chống cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử dụng công trình xây dựng



Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
NXB: Xây dựng
Năm: 2003
Số bản: 19 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trang bị những kiến thức cơ bản về cháy, nổ. Đưa ra một số giải pháp kỹ thuật và biện pháp phòng chống cháy, nổ cho nhà và công trình xây dựng, giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy.
Comments