Kỹ thuật hạ tầng đô thịTác giả:
Bùi Khắc Toàn 
Trần Thị Hường
Vũ Hoàng Điệp
NXB: Xây dựng
Năm: 2009
Số bản: 343 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu các khái niệm và nguyên tắc thiết kế cơ bản nhất về một số lĩnh vực thuộc hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: hệ thống giao thông, công tác chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng, hệ thống cấp nước và thoát nước.
Comments