Kiến trúc Việt NamTác giả: Ngô Huy Quỳnh
NXB: Hồ Chí Minh
Năm: 1986
Số bản: 4 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Khái quát bước phát triển nền kiến trúc dân tộc từ thời cổ xưa tới năm 1975 và những triển vọng xây dựng, phát triển nền kiến trúc Việt Nam mới trên cơ sở kế thừa, phát huy kiến trúc truyền thống.

Comments