Kiến trúc cảnh quanTác giả: Hàn Tất Ngạn
NXB: Xây Dựng
Năm: 1999
Số bản:  902 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày những khái niệm cơ bản về cảnh quan và kiến trúc cảnh quan. Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan. Các nguyên tắc quy hoạch và thiết kế cảnh quan cụ thể.

Comments