Kết cấu chuyên dụng Bê tông cốt thép



Tác giả: Lê Thanh Huấn
NXB: Xây Dựng
Năm: 2006
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Trình bày các nguyên lí tính toán, thiết kế, phân tích sự làm việc của các kết cấu chuyên dụng: dạng mái vỏ mỏng, kết cấu không gian bê tông khẩu độ lớn, bể chứa chất lỏng, tháp nước, các tháp chứa vật liệu rời...


Comments