Hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệuTác giả: Đinh Trọng Bằng
NXB: Xây Dựng
Năm: 2008
Số bản: 18 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu phương pháp giải mẫu các loại sơ đồ về biểu đồ nội lực cho thanh và khung phẳng, tính đặc trưng hình học của hình phẳng, tính dầm thép và dầm thép trên nền đàn hồi, tính cột chịu nén. Đưa ra các bài tập lớn để sinh viên tự giải và phần phụ lục bảng tra

Comments