Hướng dẫn giải bài tập kỹ thuật điệnTác giả: Nguyễn Văn Điền, Phạm Thị Giới
NXB: Xây Dựng
Năm: 1999
Số bản: 971 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Đưa ra phần tóm tắt lý thuyết và công thức tính toán, các bài tập và bài tập giải mẫu, đáp số và gợi ý cho 2 nội dung lớn là mạch điện và máy điên. Ngoài ra sách có các phụ lục tra cứu và tài liêu tham khảo.

Comments