Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở. Tập 2Tác giả: Đặng Quốc Lương
NXB: Xây Dựng
Năm: 2014
Số bản: 398 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Tóm tắt lý thuyết phần động học điểm, chuyển động phức hợp của điểm và chuyển động song phẳng của vật rắn, bài tập của các phần lý thuyết trên và hướng dẫn giải các bài tập đó

Comments