Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở T.1Tác giả: Đặng Quốc Lương
NXB: Xây Dựng
Năm: 2012
Số bản:  531(Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày tóm tắt lí thuyết bộ môn cơ học cơ sở như lực và hệ lực phân bố, liên kết và phản lực liên kết, nguyên lí giải phóng liên kết, mômen của lực và ngẫu lực, điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của các hệ lực; phần bài tập và hướng dẫn giải các bài tập.


Comments