Hướng dẫn bài tập bê tông cốt thépTác giả: Nguyễn Khánh Hội
NXB: Xây Dựng
Năm: 1984
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Đưa ra một số chỉ dẫn chung về các số liệu tính toán và vật liệu sử dụng. Trình bày chi tiết cấu tạo và tính toán khung ngang nhà công nghiệp một tầng. Quy định bản vẽ, thuyết minh và các ví dụ tính toán. Tài liệu phục vụ cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc, đô thị

Comments