Hình học họa hình tập 2Tác giả: Nguyễn Đình Điện, Vương Tiến Thọ, Nguyễn Văn Tuấn
NXB: Giáo dục 
Năm: 1996
Số bản:  745 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Cách trình bày hình chiếu phối cảnh trên mặt tranh thẳng đứng, mặt tranh nghiêng, hình chiếu có số và bóng trên các hình chiếu. Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc, xây dựng.


Comments