Hình học họa hình: Phương pháp hình chiếu thẳng gócTác giả: Đào Tiệp chủ biên, Bùi Xuân Thìn, Tô Ngọc Hải,... 
NXB: Xây Dựng
Năm: 2012
Số bản: 300 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu: Trình bày những kiến thức cơ bản của phép chiếu. Biểu biễn các yếu tố hình học cơ bản. Đưa ra dạng bài toán cơ bản, các phép biến đổi hình chiếu, đa diện, mặt cong. Cuối cùng là một số bài tập thực hành.


Comments