Hình chiếu phối cảnhTác giả: Dương Tiến Thọ
NXB: Xây Dựng
Năm: 1999
Số bản: 516 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Bài tập và hướng dẫn cách giải các bài toán về vị trí và về lượng, về dựng phối cảnh, vẽ bóng, vẽ hình phản chiếu, bài toán lập lại hình dáng, kích thước của công trình kiến trúc dựa trên phối cảnh của công trình.

Comments