Giáo trình pháp luật về xây dựngTác giả: Bùi Mạnh Hùng, Lê Kiều
NXB: Xây Dựng
Năm: 2014
Số bản: 150 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu một số chỉ thị, nghị định và quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành luật đất đai. Cách thức giao đất của nhà nước, trách nhiệm của mọi tổ chức - cá nhân trong việc bảo vệ và sử dụng đất đai.

Comments