Giáo trình cấp thoát nướcTác giả: Hoàng Huệ
NXB: Xây Dựng
Năm: 2014
Số bản: 200 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu các khái niệm chung về mạng lưới cấp thoát nước. Hướng dẫn các biện pháp xử lí cấp thoát nước công trình. Sách sử dụng làm giáo trình học tập cho sinh viên ngành cấp thoát nước.

Comments