Động lực học công trìnhTác giả: Phạm Đình Ba, Nguyễn Tài Trung
NXB: Xây Dựng
Năm: 2005
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Trình bày những nội dung cơ bản của lý thuyết dao động công trình: Dao động hệ một bậc tự do; Dao động hệ hữu hạn bậc tự do; Dao động hệ vô hạn bậc tự do; Trên cơ sở đó có thể vận dụng để giải quyết các bài toán động lực học công trình trong thực tế với các hệ kết cấu khác nhau. Tài liệu cũng đề cập đến bài toán dao động của kết cấu khung cao tầng chịu tác động của đất

Comments