Đánh giá tác động môi trườngTác giả: Cù Huy Đấu
NXB: Xây Dựng
Năm: 2007
Số bản: 250 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về đánh giá môi trường chiến lược các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án quy hoạch xây dựng vùng. Đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch xây dựng đô thị, dự án đầu tư xây dựng công trình hay cụm công trình. Nêu phương pháp đánh giá tác động và khả năng áp dụng cho các dự án quy hoạch xây dựng đô thị và dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc cụm công trình) cụ thể


Comments