Công nghệ môi trường. T.1: Xử lý nướcTác giả: Hoàng Văn Huệ (chủ biên)
NXB: Xây Dựng
Năm: 2004
Số bản: 260 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu các vấn đề về xử lý nước cấp và nước thải: nguồn nước, yêu cầu về chất lượng nước, biện pháp xử lý nước, quy hoạch xử lý nước cấp, các công trình và quá trình xử lý nước thải..

Comments