Cơ sở thiết kế và thi công công trình ngầm đô thịTác giả: Nguyễn Đức Nguôn
NXB: Xây Dựng
Năm: 2012
Số bản: 18 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày những vấn đề chung của công trình ngầm đô thị, khảo sát kĩ thuật phục vụ thiết kế và xây dựng công trình ngầm đô thị, áp lực và tải trọng tác động lên công trình ngầm đô thị, cấu tạo kết cấu công trình ngầm đô thị, tính toán kết cấu công tình ngầm đô thị...

Comments