Cơ học lý thuyết: Phần động học và động lực học: P.2Tác giả: Đặng Quốc Lương
NXB: Xây Dựng
Năm: 1995
Số bản: 28 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Trình bày các tính chất hình học chuyển động của vật về phương diện động lực học và sự chuyển động của vật thể dưới tác dụng của lực về phương diện động lực học kèm theo một số bài toán cơ bản.


Comments