Cơ học cơ sở T.2: Động học và động lực họcTác giả: Đặng Quốc Lương
NXB: Xây Dựng
Năm: 2009
Số bản: 567 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Đưa ra các khái niệm cơ bản và các tiên đề động lực học, phương trình vi phân chuyển động của điểm - cơ hệ, đặc trưng hình học. Khối lượng và các định luật tổng quát của động lực học. Phân tích nguyên lí Đalămbe, di chuyển khả dĩ và phương trình Lagrăng loại II kèm theo các ví dụ và hướng dẫn giải bài tập phần động lực học.

Comments