Cơ học cơ sở T.1: Tĩnh họcTác giả: Đặng Quốc Lương
NXB: Xây Dựng
Năm: 2007
Số bản: 602 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Nghiên cứu các định luật tổng quát nhất về sự cân bằng và chuyển động của vật thể, được chia làm 3 phần: Tĩnh học, động học, động lực học.Tĩnh học nghiên cứu lực và điều kiện cân bằng của lực.

Comments