Cấp nước đô thịTác giả: Nguyễn Ngọc Dung
NXB: Xây Dựng
Năm: 2003
Số bản: 253 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu cho sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị những kiến thức rất cơ bản về thiết kế và tính toán hệ thống cấp nước đô thị: hệ thống cấp nước bên ngoài và bên trong công trình.

Comments