Bài tập Hình học họa hìnhTác giả: Hoàng Văn Thân, Đoàn Như Kim, Dương Văn Thọ   
NXB: Khoa học và Kỹ thuật
Năm: 1998
Số bản: 139 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Sách gồm bài tập, ví dụ, hướng dẫn giải bài tập các nội dung cơ bản của hình họa: phép chiếu, phương pháp hai hình chiếu thẳng góc, hình chiếu trục đo...

Comments