Bài tập cơ học kết cấuTác giả: Nguyễn Tài Trung, Nguyễn Mạnh Khoa, Nguyễn Ngọc Loan, Nguyễn Xuân Ngọc, Phạm Văn Trung, Trần Đại Quang 
NXB: Xây Dựng
Năm: 2003
Số bản: 471 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Đưa ra 150 bài tập có lời giải về các kiến thức cơ bản của cơ học kết cấu: hệ phẳng; dầm, dàn, khung tĩnh định; hệ 3 khớp; đường ảnh hưởng; chuyển vị hệ thanh; phương pháp lực, chuyển vị, hỗn hợp và liên hợp, phân phối mômen; hệ không gian.

Comments