Bài giảng Vật liệu xây dựngTác giả: Nguyễn Hữu Nhân, Phạm Đình Nhiệm
Đơn vị xuất bản: Trường ĐHKTHN
Năm: 1994
Số bản: 315 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Phân tích các tính chất chủ yếu của vật liệu xây dựng và đánh giá chất lượng của từng loại vật liệu: đá thiên nhiên, gốm xây dựng, các chất kết dính vô cơ, cấu kiện bêtông và bêtông cốt thép.

Comments