Bài giảng Trắc địaTác giả: Phạm Trọng Mạnh
NXB: Xây Dựng
Năm: 1994
Số bản: 5 (Phòng đọc)
Giới thiệu:
Giới thiệu bộ môn trắc địa trong xây dựng nhằm mục đích nghiên cứu, định hướng. Trình bày lý thuyết sai số trắc địa, đo góc, đo cao, đo dài, lưới khống chế mặt bằng, độ cao, đo vẽ bản đồ, mặt cắt..

Comments