Bài giảng cơ sở lý thuyết hoá họcTác giả: Bùi Thị Huệ
NXB: Xây Dựng
Năm: 2004
Số bản: 540 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản của cơ sở lý thuyết hoá học: Cấu tạo chất, cấu tạo nguyên tử, bảng hệ thống tuần hoàn, trạng thái tập hợp của vật chất, nguyên lý của nhiệt động học, nhiệt hoá học, cân bằng hoá học và cân bằng pha, dung dịch, quá trình điện hoá...

Comments