101 thắc mắc và giải đáp khi sử dụng chương trình Microsoft Project trong xây dựngTác giả: Bùi Mạnh Hùng
NXB: Xây Dựng
Năm: 2002
Số bản: 17 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
Tập hợp những thắc mắc khi sử dụng chương trình Microsoft Project trong xây dựng. Đưa ra giải đáp ngắn gọn cho mỗi câu hỏi và minh họa bằng màn hình vi tính. Sách giúp cho các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, hoạch định dự án, các doanh nghiệp xây dựng, cơ quan nghiên cứu, trường đào tạo... thực hiện công việc của mình được thuận tiện, nhanh chóng.

Comments