Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật đô thịTác giả: Nguyễn Văn Thịnh
NXB: Xây Dựng
Năm: 2006
Số bản: 267 (Phòng đọc & Phòng mượn)
Giới thiệu:
 Trình bày khái quát công tác chuẩn bị thi công và công tác vận chuyển, công tác đất và thi công công tác đất, công trình ngầm, thi công nền đường, mặt đường và các công trình phụ trên đường như đường đi bộ, hè phố, cây xanh, chiếu sáng đường phố, cống qua đường, cống kỹ thuật.

Comments