Kết cấu bê tông cốt thép: Phần kết cấu đặc biệt


Ngô Thế Phong - Lý Trần Cường

Kết cấu bê tông cốt thép: Phần kết cấu đặc biệt/ Ngô Thế Phong, Lý Trần Cường (đồng chủ biên), Đinh Chính Đạo, Phan Quang Minh. - H.: Khoa học kỹ thuật, 2005
        187tr.; 18x24 cm
        Tóm tắt: Khái niệm chung về kết cấu vỏ mỏng, mái vỏ trụ, mái vỏ cong hai chiều có mặt bằng chữ nhật ...mái vỏ tròn, bể chứa chất lỏng tường chắn đất bằng bê tông cốt thép

        Chỉ số phân loại DDC : 624.18341
        Số lượng: 2 cuốn
        Nơi lưu trữ: P.Đọc


Comments