Lý luận Chính trị

DANH MỤC TÀI LIỆU LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Môn họcTên tài liệuTác giảNhà XBNăm XBGhi chú
Tư tưởng HCMGiáo trình tư tưởng Hồ Chí MinhBộ GD&ĐTCTQG2009
Tư tưởng HCMHồ Chí Minh tiểu sử                            Bảo tàng HCM        CTQG2008
Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt NamNguyễn Đăng QuangCTQG2009
Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt NamLê Mậu HãnCTQG2004
Pháp luật đại cương
Pháp luật đại cươngLê Minh ToànKhông có

Pháp luật đại cươngNguyễn Hợp ToànKhông có
Triết
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-LêNinBộ GD&ĐTCTQG2009
Giáo trình triết học Mác-LêninNguyễn Ngọc LongCTQG2002
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-LêNinNguyễn Văn HảoCTQG2002
Comments