Khoa học cơ bản

DANH MỤC TÀI LIỆU KHOA HỌC CƠ BẢN
Môn họcTên tài liệuTác giảNhà XBNăm XBGhi chú
Vật lí đại cương
Vật lí đại cương T1Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Vật lí đại cương T2Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Bài tập Vật lí đại cương T1Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Bài tập Vật lí đại cương T2Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Vật lí Phần 1
Vật lí đại cương T1Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Bài tập Vật lí đại cương T1Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Vật lí Phần 2
Vật lí đại cương T2Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Bài tập Vật lí đại cương T2Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Vật lí đại cương T3Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Bài tập Vật lí đại cương T3Lương Duyên BìnhGiáo dục2006
Hóa học đại cương
Bài giảng cơ sở lý thuyết hóa họcLê Khánh AnXây dựng2004
Cơ sở lý thuyết hóa học P1Nguyễn HạnhGiáo dục2006
Cơ sở lý thuyết hóa học P2Nguyễn HạnhGiáo dục2006
Hóa vô cơ
Hóa học vô cơ T1Hoàng NhâmGiáo dục2006
Hóa học vô cơ T2Hoàng NhâmGiáo dục2006
Hóa học vô cơ T3Hoàng NhâmGiáo dục2005
Hóa lý
Bài giảng hóa lýLê Khánh An
Hóa lý T1,2,3Trần Văn NhânGiáo dục
Hóa phân tích
Hóa học phân tích phần 1Nguyễn Tinh DungĐHSP
Hóa học phân tích phần 3Nguyễn Tinh Dung
Hóa keo
Bài giảng hóa keoBM Hóa
Hóa keoTrần Văn NhânĐHQG

Thí nghiệm hóa đại cươngBài giảng do bộ môn bs
Thí nghiệm hóa phân tíchHóa học phân tích Phần 3 - Các phương pháp định lượng hóa họcNguyễn Tinh DungGiáo dục
Toán P1
Toán học cao cấp T1Nguyễn Đình TríGiáo dục2006
Giải tích hàm một biếnNinh Quang HảiXây dựng2015
Toán P2
Giải tích hàm nhiều biếnNinh Quang HảiXây dựng2015
Toán học cao cấp T3Nguyễn Đình TríGiáo dục2007
Xác suất thống kêXác suất và thống kêNinh Quang HảiXây dựng2005
Toán cao cấp
Toán học cao cấp T1Nguyễn Đình TríGiáo dục2006
Giải tích hàm một biếnNinh Quang HảiXây dựng2015
Toán P1
Toán học cao cấp T1Nguyễn Đình TríGiáo dục2006
Bài tập toán học cao cấp T1Nguyễn Đình TríGiáo dục2006
Toán P2
Giải tích hàm một biếnNinh Quang HảiXây dựng2015
Giải tích hàm nhiều biếnNinh Quang HảiXây dựng2015
Toán P3Xác suất và thống kêNinh Quang HảiXây dựng2005
Comments